Home

První ryze československý koncept restaurantu v klidném rodinném prostředí

Šťastný návrat k československému kulinářství

Představujeme vám první ryze československý koncept restaurantu, jehož hlavním posláním je
vzkřísit jedinečný pocit sounáležitosti s půdou a jejími plody, které vždy sytily naše pokolení

Nabízíme vám možnost podílet se společně po vzoru M.D Rettigové na renesanci našeho
kulturního dědictví, ke kterému neodmyslitelně patří i kuchařské umění. Děkujeme vám,
že jste pro nás tou hlavní inspirací, díky níž společně i nadále přispíváme k tradici.